CzechInvest

Založení technologické platformy vývoje specifických protilátek proti koronavirovým infekcím

IDENTIFIKAČÍ KÓD: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024717
DOBA ŘEŠENÍ PROJEKTU: 2021 – 2023

Rozšíření Stávajícího Centra pro Vývoj Vakcín (SCVV) o sekci přípravy rekombinantních proteinů, endolyzinů a fágů

 

IDENTIFIKAČÍ KÓD: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_338/0024278
DOBA ŘEŠENÍ PROJEKTU: 2020-2022

 

Vývoj nových léčiv pro onemocnění ryb, včel a mléčné žlázy skotu na bázi bakteriofágů (FAG)

IDENTIFIKAČÍ KÓD: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004353
DOBA ŘEŠENÍ PROJEKTU: 2015 – 2019

Vývoj nových léčiv proti původci moru včelího plodu (AFB) na bázi fágových endolyzinů

IDENTIFIKAČÍ KÓD: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_176/0015668
DOBA ŘEŠENÍ PROJEKTU: 2019 – 2022

Cílem programu „Aplikace“ je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výsledky těchto činností povedou k zavádění inovací vyšších řádů a k tvorbě produktů konkurenceschopných na světových trzích. Aktivity programu mají přímou vazbu na strategické cíle Národní RIS3 strategie „Zvýšit inovační poptávku ve firmách (i ve veřejném sektoru)“ a „Zvýšit relevanci výzkumu“.

Cílem programu je podpora zavádění a zvyšování počtu společností s infrastrukturou pro výzkum, vývoj a inovační aktivity. Program si dále klade za cíl prohloubení spolupráce společností s výzkumnými a vývojovými organizacemi, tvorbu kvalifikovaných pracovních míst, a tím rozvoj znalostní ekonomiky, zlepšení podmínek pro zapojení společností do národních i evropských programů výzkumu a vývoje a trvalé zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky.

Podrobnější informace k programu naleznete zde.