Program Trend

 

Hlavním cílem programu „Trend“ je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, především rozšířením jejich trhů v zahraničí, pronikáním na trhy nové či posunem výše v globálních hodnotových řetězcích. Hlavního cíle bude dosaženo prostřednictvím podpory projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje a zavedením jejich výsledků do praxe, zejména do průmyslové výroby a do nabídky produktů na trhu. Podporovány jsou především projekty rozvíjející nové technologie a materiály, zvyšující míru automatizace a robotizace a využití digitálních technologií.

Podrobnější informace k programu naleznete zde.

 

V rámci I. výzvy tohoto projektu jsme podali projekt:
FW01010350

Léčebný efekt bakteriofágů a jejich endolyzinů na oportunní bakteriální infekce vytvářející biofilm

 

V rámci III. výzvy tohoto projektu jsme podali projekt:
FW03010472

Studium účinnostních funkcí experimentálních vakcín proti COVID2 na zvířecích modelech