TAČR

Vývoj unikátních vakcín proti závažným onemocněním zvířat

IDENTIFIKAČÍ KÓD: TH01010837
DOBA ŘEŠENÍ PROJEKTU: 2015-2016

Vývoj diagnostických komponent a adaptabilní technologie přípravy rekombinantních vakcín založených na umělých virových nanostrukturách

IDENTIFIKAČÍ KÓD: TA03010700
DOBA ŘEŠENÍ PROJEKTU: 2013-2016

Léčebný efekt bakteriofágů a jejich endolyzinů na oportunní bakteriální infekce vytvářející biofilm

IDENTIFIKAČÍ KÓD: FW01010350
DOBA ŘEŠENÍ PROJEKTU: 2020-2024

 

Hlavním cílem programu „Trend“ je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, především rozšířením jejich trhů v zahraničí, pronikáním na trhy nové či posunem výše v globálních hodnotových řetězcích. Hlavního cíle bude dosaženo prostřednictvím podpory projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje a zavedením jejich výsledků do praxe, zejména do průmyslové výroby a do nabídky produktů na trhu. Podporovány jsou především projekty rozvíjející nové technologie a materiály, zvyšující míru automatizace a robotizace a využití digitálních technologií.

Studium účinnostních funkcí experimentálních vakcín proti COVID2 na zvířecích modelech

IDENTIFIKAČÍ KÓD: FW03010472
DOBA ŘEŠENÍ PROJEKTU: 2020-2024

Hlavním cílem programu je výrazné zvýšení množství a kvality nových poznatků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje v oblasti progresivních technologií, materiálů a systémů, energetických zdrojů, ochrany a tvorby životního prostředí a udržitelného rozvoje dopravy, které budou aplikovatelné v podobě inovací.

Cílem programu EPSILON je podpora projektů, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách. Nástrojem pro dosažení uvedeného cíle je naplňování Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (Priority) prostřednictvím podpory projektů, v rámci kterých budou realizovány výzkumné cíle oblastí a podoblastí daných priorit. Program je tedy založen na plnění cílů Priorit nikoliv oborově.