Program Potenciál

Cílem programu je podpora zavádění a zvyšování počtu společností s infrastrukturou pro výzkum, vývoj a inovační aktivity. Program si dále klade za cíl prohloubení spolupráce společností s výzkumnými a vývojovými organizacemi, tvorbu kvalifikovaných pracovních míst, a tím rozvoj znalostní ekonomiky, zlepšení podmínek pro zapojení společností do národních i evropských programů výzkumu a vývoje a trvalé zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky.

Podrobnější informace k programu naleznete zde.

 

V rámci VII. výzvy tohoto projektu jsme podali projekt:

CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_338/0024278

Rozšíření Specializovaného centra pro vývoj vakcín (SCVV) o sekci přípravy rekombinantních proteinů, endolyzinů a fágů