VI. výzva

Vývoj nových léčiv proti původci moru včelího plodu (AFB) na bázi fágových endolyzinů

IDENTIFIKAČÍ KÓD: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_176/0015668
DOBA ŘEŠENÍ PROJEKTU: 2019 – 2022

Projekt je zaměřen na vývoj nových veterinárních přípravků pro prevenci a léčbu moru včelího plodu AFB s použitím specifických fágových endolyzinů. Výsledkem projektu bude vyvinutí vhodné a efektivní metody přípravy rekombinantních fágových endolyzinů proti původci AFB Peanibacillus larvae, vývoji metod jejich produkce, identifikace, kvantifikace a purifikace, ověření jejich účinnosti in vitro, přípravu vhodné lékové formy léčivého přípravku, tak, aby je bylo možno využít jako léčiva. Cílem projektu je pak vybudování poloprovozu za účelem výroby nových léčivých přípravků. V případě souhlasu státních autorit s preklinickým a klinickým ověřováním přípravku na vhodném laboratorním modelu a včelách bude ověřena validními kontrolovanými studiemi jeho bezpečnost a účinnost.