Současnost

Společnost se intenzívně rozvíjí a modernizuje, zejména díky odbornému týmu pracovníků a díky rychlému se přeorientování na rozvoj biotechnologií společnost Dyntec spol. s r. o. splňuje nejnáročnější současné podmínky pro výrobu biopreparátů a léčiv. Díky skvělé tradici a spolupráci s předními českými výzkumnými pracovišti vyvíjí a vyrábí škálu moderních výrobků. 

   

V České republice má společnost Dyntec s r. o. Státním ústavem pro kontrolu léčiv v Praze (SÚKL) registrován přípravek pro kojence COLINFANT NEW BORN, Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL) škálu veterinárních vakcín. Ve světě pak má společnost Dyntec s r. o. stovky dalších registrací v desítkách zemí. 

Vzhledem k tomu, že společnost Dyntec s r. o. splňuje současné světové nároky na „Správnou výrobní praxi“ (GMP – Good Manufacturing Practice), vyrábí jako smluvní partner některá léčiva pro jiné výrobce (držitele registrace).  

V souvislosti se snahou o další zkvalitnění vývoje a výroby léčivých přípravků a navazujících služeb má společnost Dyntec s r. o. od července roku 2013 akreditovanou zkušební laboratoř na úseku sérologických a diagnostických metod. Rozsah akreditovaných metod je neustále rozšiřován: 

  • Sérologická diagnostika infekcí způsobených virem reprodukčního a respiračního syndromu prasat (PRRS) stanovením profilů specifických protilátek u jednotlivých kategorií prasat pomocí IDEXX ELISA testem.
  • Diagnostika infekcí prasat způsobených cirkovirem typu 2 (PCV2) a určení relevance k syndromu chřadnutí selat po odstavu (PMWS) na základě molekulárně-virologické kvantifikace PCV2 pomocí real-time PCR.
  • Stanovení toxigenních typů u bakterie Clostridium perfringens pomocí PCR.