Aktuality

Společnost DYNTEC prodává bezjehelné vakcinační automaty pro intradermální aplikaci.

17.6.2016 Dle Příbramského deníku byla potvrzena nákaza psinkou u lišek.

Autogenní vakcíny šité na míru danému chovu a stádu nacházejí uplatnění i u ZOO zvířat.

Představujeme Vám nový design obalů našich výrobků. 

DYNTEC byl již tradičně přítomen na XIV. mezinárodní veterinární výstavě VETfair konané v Hradci Králové. Součástí odborného programu byl tentokráte XVI. středoevropský buiatrický kongres, kardiologický seminář s profesorem A. Boswoodem, Aktuální virová onemocnění prasat s Dr. G. Sandrim z Itálie a seminář Ošetření ran končetin koní s Dr. J. Mezerovou.

Děkujeme všem zákazníkům za velké množství zadaných objednávek, usilovně pracujeme na jejich rychlém vyřízení. První objednávky expedujeme již dnes k Vašim distributorům!

Roller

Dne 24.11.2015 jsme slavnostně otevřeli nové prostory, které byly vybudovány v rámci projektu „Rozšíření stávajícího specializovaného centra pro vývoj vakcín o sekci přípravy a skladování antigenů na rollerech a infekční zvířetník“.

Pokračujeme v cestě modernizace výrobních technologií, zvyšování kvality našich výrobků a splňování standardů SVP.

Prof. Dr. Walter Baumgartner, Dr.h.c. Dipl. ECBHM. - přednáška "Onemocnění respiračního ústrojí skotu"

Začátkem října jsme sponzorsky podpořili konání kongresu pro veterinární lékaře, specializující se na velká zvířata, v rámci projektu "Veterinární medicína pro praxi - velká zvířata". Záštitu nad touto akcí převzali ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka a primátorka města Brna Ing. Klára Liptáková.

Více informací zde

TAČR

Projekt TA03010700 „Vývoj diagnostických komponent a adaptabilní technologie přípravy rekombinantních vakcín založených na umělých virových nanostrukturách“ je řešen s finanční podporou TA ČR. TAČR Program Alfa

TAČR

Projekt TH01010837 “ Rozpracování unikátních vakcín proti závažným chorobám zvířat “ je řešen s finanční podporou TA ČR. TAČR Program Epsilon

oppi

Projekt 4.2 PT03/1286 „Rozšíření stávajícího specializovaného centra pro vývoj vakcín o sekci přípravy a skladování antigenů na rollerech a infekční zvířetník“ je řešen s finanční podporou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s agenturou CzechInvest.

Stránky