Program Potenciál

oppi

Projekt 4.2 PT03/1286 „Rozšíření stávajícího specializovaného centra pro vývoj vakcín o sekci přípravy a skladování antigenů na rollerech a infekční zvířetník“ je řešen s finanční podporou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s agenturou CzechInvest.