Historie

Dyntec spol. s r. o., patří mezi několik nejvýznamnějších českých výrobců léčiv. Specializuje se na vývoj a výrobu biopreparátů, především vakcín. Produkty společnosti navazují na úspěšnou tradici výroby vakcín bývalé společnosti Bioveta Terezín, s. p., pro veterinární trh doma a v zahraničí. Na tuto tradici navazujeme a dynamicky rozvíjíme výrobu českých léčiv jak pro český  trh, tak hlavně pro export.

harvest viru tradice tradice

Státní podnik Bioveta Terezín byl založen v roce 1948. Hlavní náplní tohoto podniku byl výzkum, diagnostika a výroba vakcín proti velmi nebezpečné nákaze, slintavce a kulhavce. Od roku 1973 do roku 1978 se v Biovetě Terezín postavila, na tehdejší dobu, nejmodernější technologie na výrobu vakcín proti slintavce a kulhavce na světě. Ucelený technologický celek byl dodán švýcarskou firmou Chemap a výroba byla realizována podle francouzské licence. Z rozhodnutí Evropské unie, začátkem 90. let minulého století, bylo zakázáno vakcinovat zvířata proti slintavce a kulhavce, a z tohoto důvodu byla ukončena i výroba vakcíny proti slintavce a kulhavce v Biovetě Terezín.

V celém průběhu 90. let minulého století již za společnosti Dyntec s r. o. Terezín probíhal intenzivní vývoj nových přípravků tak, aby byl výpadek vakcíny proti slintavce a kulhavce nahrazen. V současné době společnost Dyntec s r. o. vyrábí 30 nových léčivých přípravků, zejména vakcín pro psy, prasata a králíky.

V průběhu 90. let minulého století, na základě požadavků Evropské unie a státních autorit České republiky byly provedeny některé zásadní rekonstrukce a výstavba nových čistých prostor tak, jak to vyžadují příslušné normy. Začátkem 90. let minulého století to byla výstavba čistých prostor pro plnění sterilních přípravků. V roce 1997 byly vybudovány čisté prostory pro mikrobiologickou laboratoř a virologickou laboratoř pro výrobu antigenů. V roce 2002 zasáhla společnost Dyntec rozsáhlá povodeň, která měla za následek zničení celého 1. podlaží výrobního pavilonu.

Během roku 2003 se připravil projekt na obnovu výrobních prostor na 1. podlaží výrobního pavilonu, byla zahájena stavba a na začátku roku 2004 proběhly instalační, operační a procesní kvalifikace. Jednalo se o výstavbu nové stanice na přípravu čisté páry, nové stanice na přípravu čištěné vody filtrované včetně výrobny stlačeného vzduchu. Dále během roku 2003 proběhla úplná rekonstrukce výroby tepla, byly vybudovány nové kotelny, včetně kotelny centrální. Na 1. podlaží výrobního pavilonu se vybudovaly a uvedly do provozu výrobní laboratoře na přípravu tekutých sterilních léčivých přípravků.

V druhé polovině roku 2006 se dobudovaly na 1. podlaží výrobního pavilonu výrobní prostory pro přípravu bakteriálních antigenů a na začátku roku 2007 se provedly potřebné kvalifikace.

V rámci projektu Specializované centrum pro vývoj vakcín, reg. číslo projektu 4.2 PT02/129, byla během roku 2011 provedena kompletní přestavba části 2. podlaží výrobního pavilonu v rozsahu: laboratoř přípravy inokula, laboratoř biofermentace, laboratoř přípravy médií, laboratoř tkáňových kultur a umývárna skla a pomocného materiálu včetně pomocných prostor.

Společnost Dyntec spol. s r. o. dále připojila rekonstrukci stávajících prostor mikrobiologické laboratoře, virologické laboratoře a oddělení lyofilizace a adjustace.

Počátkem roku 2012 rozhodlo vedení společnosti o implementaci prestižního mezinárodního systému řízení kvality dle EN ISO 9001:2008 a ochrany životního prostředí dle EN ISO 14001:2004. Důvodem pro toto rozhodnutí je snaha o další zkvalitnění vývoje a  výroby léčivých přípravků a navazujících služeb.

V roce 2014 byl zahájen proces rozšíření stávajících prostor infekční výroby virových antigenů a rozšíření stávajících prostor oddělení výroby bakteriálních antigenů. Tato rekonstrukce v rozsahu rozšíření stávajících prostor probíhá v rámci projektu „Rozšíření stávajícího specializovaného centra pro vývoj vakcín o sekci přípravy a skladování antigenů na rollerech“. Termín ukončení procesu rekonstrukce je srpen 2015, kdy se zahájí příslušné kvalifikace a validace.

Pro zvyšování standardu výrobních a kontrolních prostor společnosti Dyntec s r. o. byla ve 2. čtvrtletí roku 2015 provedena úplná rekonstrukce prostor chemické části laboratoře oddělení kontroly v rozsahu stavebních úprav a kompletního vybavení laboratorním nábytkem, tak aby prostory plně vyhovovaly stávajícím standardům.

Hlavním záměrem společnosti Dyntec spol. s r.o. je odvádění solidní a pečlivé práce s důrazem na kvalitu a efektivní účinnost vyráběných léčiv s ohledem na ochranu životního prostředí. Předností společnosti je rychlost reakce a vstřícnost k uspokojení oprávněných požadavků zákazníků.