Poradenský servis

Autogenní vakcíny jsou inaktivované vakcíny specifické pro určité stádo či farmu.

Vakcíny AUTODYN nabízejí individuální přístup a řešení nepříznivé zdravotní situace tam, kde nejsou k dispozici účinné registrované vakcíny.
Veterinární předpis pro výrobu autogenní vakcíny
Ve společnosti Dyntec má výroba autogenních vakcín dlouholetou tradici. Celý proces výroby probíhá v souladu s požadavky Správné výrobní praxe (GLP).

Účinnou složku (antigen) přípravku představují inaktivované imunogeny příslušných izolátů, které aktivují obranné mechanizmy (makrofágy, opsoniny, B a T lymfocyty) a tím dochází k vytvoření solidní imunity proti jednotlivým infekčním agens. Jednotlivé složky vakcíny jsou v organizmu postupně degradovány a zpracovány imunitním systémem. Tím dochází k vytvoření specifických protilátek proti jednotlivým složkám.

Na základě našich zkušeností jsou antigeny šetrně inaktivovány, vysoce purifikovány a koncentrovány. Pro dosažení vysoké imunogenity se používá kvalitních adjuvans vhodných pro dané druhy zvířat a antigenů .

Aktuálnost antigenů obsažených v autogenní vakcíně je dosažena pravidelnou aktualizací na základě laboratorních vyšetření minimálně jednou za 6 měsíců.

Poradenský a konzultační servis

Pro dosažení očekávaného efektu autogenních vakcín pro Vás společnost DYNTEC zabezpečí komplexní poradenský a konzultační servis v chovu:

  • Izolaci a identifikaci původců onemocnění
  • Stanovení citlivosti na antibiotika
  • Sérologické stanovení úrovně protilátek (PI3, BRSV, BVD, IBR)
  • Virologické vyšetření (Rotaviry, Coronaviry)
  • Dlouhodobou kontrolu účinnosti vakcinačních a medikačních programů při tlumení nákaz

Jak postupovat, rozhodnete-li se pro autogenní vakcínu

  1. Kontaktujte naše odborné zástupce, kteří zajistí, popřípadě zabezpečí ve spolupráci s autorizovanou laboratoří izolaci a vyšetření bakteriálních kmenů potřebných pro výrobu autogenní vakcíny.
  2. Třikrát vyplňte formulář předpisu a dvojmo jej odešlete na naši adresu: Dyntec s.r.o. , Pražská 328, 411 55 Terezín. Nezapomeňte uvést telefon pro případné upřesnění nejasností. Třetí pare uschovejte.
  3. Vše ostatní již zařídíme my. V případě jakýchkoliv nejasností se s námi spojte.

Vakcína je vhodná zejména pro chovy, ve kterých je zapotřebí minimalizovat zátěž organismu při imunizaci. Vyměňte léčbu za vakcinaci! Vakcíny jsou životně důležité pro welfare zvířat, prevenci onemocnění a ochranu zdraví spotřebitele.