Kontakty

Dyntec spol. s r. o.

Sídlo společnosti a provozovny:
Pražská 328
411 55 Terezín
Česká republika

Společnost vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddíle C, vložce 39404

Datová schránka ID: hphtvkq

IČ: 47548002
DIČ: CZ47548002

+420 416 782 251 (ústředna)
+420 606 782 251 (ústředna)
dyntec@dyntec.cz

 

Frank Arvé Christensen
Ředitel
Jednatel
+420 416 782 251
Peter Arvé Christensen
Global Sales Director
+45 21485486
Sarah Arvé Thomsen
Vice-Director
+45 23930115
Veronika Černá
Referent obchodního oddělení
+420 602 489 716
Monika Lennerová
Obchodní reprezentant pro ČR
+420 776 815 424
MVDr. Pavel Procházka
Obchodní reprezentant pro ČR
+420 607 052 733
MVDr. Mgr. Ladislav Pažout
Ředitel vývoje, výroby, kontroly a jištění kvality
Kvalifikovaná osoba
+420 416 782 251
Ing. Daniel Zeller, Ph.D.
Vedoucí pracovník testovacího zařízení spol. DYNTEC s r.o.
Vedoucí pracovník laboratorních studií
Vedoucí pracovník klinického hodnocení a biologických zkoušek vakcín
+420 777 753 272
Ing. Pavla Žáková
Vedoucí střediska jištění jakosti
Kvalifikovaná osoba
+420 602 427 113
MVDr. Dagmar Müllerová
Vedoucí střediska kontroly kvality
Osoba odpovědná za péči o zvířata
Odpovědný zástupce pro nakládání s vysoce rizikovými biologickými agens a toxiny
+420 606 659 028
Jiřina Ištvaníková
Vedoucí výrobního střediska
+420 602 446 760
MVDr. Ivan Pšikal, CSc.
Vedoucí úseku sérologických a diagnostických metod
Odborný poradce pro uzavřené nakládání s geneticky modifikovanými organismy
+420 725 047 909
MVDr. Jaroslav Uřičář
Osoba odpovědná za VPOIS (COLINFANT NEW BORN)
+420 602 653 510
MUDr. Kateřina Nerušilová
PhV QPPV - kvalifikovaná osoba pro farmakovigilanci
+420 737 657 454
MUDr. Martina Kyseláková
Deputy PhV QPPV - zástupce kvalifikované osoby odpovědné za farmakovigilanci
+420 778 517 417
MVDr. Alena Smrčková
Kontaktní osoba pro farmakovigilanci
Odpovědný veterinární lékař pro testovací zařízení spol. DYNTEC s r.o.
+420 607 052 734
Středisko registrace
Úsek správy registrační dokumentace, úsek vývoje a tvorby registrační dokumentace