CANVAC® P-IN

CANVAC® P-IN

injekční suspenze pro psy

Tekutá vakcína obsahující inaktivovaný virus parvovirózy psů k zajištění aktivní imunizace psů, zejména březích fen a štěňat, proti parvoviróze psů.

Jedna dávka (1 ml) obsahuje

Léčivé látky:

Parvovirus enteritidis canis inactivatum min. 128 HAU*.

*Hemaglutinační jednotky, tj. množství antigenu po inaktivaci, indukující hladinu hemaglutinačně-inhibičních protilátek v sérech morčat dle požadavků Evropského lékopisu. 

Adjuvans:

gel hydroxidu hlinitého 2,5 - 4,5 mg.

Pomocné látky:

thiomersal max. 0,1 mg. 

Indikace

Aktivní profylaktická imunizace psů od stáří 6 týdnů proti parvoviróze psů. Vakcína je zejména určena k imunizaci březích zvířat k zajištění ochrany jejich mláďat specifickou kolostrální imunitou proti parvoviróze psů.

Solidní imunita nastupuje za 2 až 3 týdny po primovakcinaci. Po revakcinaci přetrvává imunita nejméně 1 rok. Kolostrální imunita nastupuje ihned po narození po příjmu kolostra a přetrvává přibližně 2 až 4 měsíce v závislosti na množství přijatého kolostra a úrovni imunity u matky.

Kontraindikace

Nepoužívat v případech akutního infekčního onemocnění, orgánového a horečnatého onemocnění, v případech, kdy byla zjištěna nepříznivá postvakcinační reakce či alergie při dřívějších vakcinacích a po stresu zvířat (přeprava, vysoké teploty prostředí). Nepoužívat u dosud neimunizovaných březích fen ve vysokém stupni březosti a těsně po porodu.

Dávkování a způsob podání

Imunizační dávka pro 1 zvíře je bez ohledu na druh, stáří, pohlaví a hmotnost 1 ml. Vakcína se aplikuje subkutánně (s.c.) nejlépe v krajině za lopatkou.

Vakcína je určena zejména k opakované vakcinaci již imunizovaných březích fen a to nejpozději 2 týdny před očekávaným porodem. Vytvořený vysoký obsah specifických protilátek předaný mláďatům zajišťuje pasivní imunitu. Vakcínou lze primovakcinovat také mláďata od stáří 6 až 8 týdnů a to zejména při nepříznivé nákazové situaci.

Základní vakcinace

Primovakcinace ve stáří 6-8 týdnů. 2. dávka za 3 týdny po primovakcinaci. Při primovakcinaci štěňat pocházejících od imunizovaných matek je vhodné podat ještě 3. dávku vakcíny za 3 týdny po 2. vakcinaci.

Revakcinace

Pro udržení trvalé imunity se doporučuje pravidelná roční revakcinace. 

Velikost balení: 12 x 1 dávka, 60 x 1 dávka.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pouze pro zvířata. Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Využití unikátní inaktivované vakcíny proti parvoviróze k rané vakcinaci štěňat

Inaktivovaný virus parvovirózy v nízké pasáži vázaný na adjuvantní složku je postupně uvolňován do organismu, stimulu- je imunitní systém a vyvolá odpovídající aktivní imunitu. Unikátní technologie umožňuje dosažení vysokého stupně aktivní imunitní odpovědi bez ohledu na úroveň mateřských protilátek! Inaktivovaný parvovirus je bezpečný i pro vakcinaci gravidních fen v chovech s vysokou mírou rizika infekce parvovirem!