CANVAC® DHPPiL+R

CANVAC® DHPPiL+R

lyofilizát pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem pro psy

Vakcína po rozpuštění obsahuje atenuované viry, inaktivované leptospiry a inaktivovaný virus vztekliny. Vakcína je určena k zajištění aktivní imunizace psů proti psince, infekční hepatitidě, infekční laryngotracheitidě psů, parvoviróze psů, parainfluenze psů, leptospiróze způsobené sérovary Leptospira icterohaemorrhagiae, Leptospira grippotyphosa a Leptospira sejroe a vzteklině.

Jedna dávka (1 ml) obsahuje

Lékovka s lyofilizovanou složkou DHPPiL:

Léčivé látky:

Virus febris contagiosae canis attenuatum min. 102,7 - 104,5 EID50,

Virus laryngotracheitidis contagiosae canis attenuatum min. 103,5 5 - 107,5 CCID50,

Parvovirus enteritidis canis attenuatum min. 102,1 - 103,6 HAU,

VVirus parainfluensis canis attenuatum min. 103,0 - 106,0 CCID50,

Leptospira icterohaemorrhagiae inactivata q. s. v množství, které indukuje u pokusných zvířat sérologickou odezvu  min. v titru 1:32 specifických protilátek,

Leptospira grippotyphosa inactivata q. s. v množství, které indukuje u pokusných zvířat sérologickou odezvu  min. v titru 1:32 specifických protilátek,

Leptospira sejroe inactivata q. s. v množství, které indukuje u pokusných zvířat sérologickou odezvu min. v titru 1:32 specifických protilátek.

EID50 - 50% infekční dávka pro kuřecí embrya. CCID50 - 50% infekční dávka pro buněčné kultury. HAU - hemaglutinační jednotky.

Lékovka s tekutou složkou R:

Léčivé látky:

Virus rabiei inactivatum min. 2 IU.

Adjuvas: Gel hydroxidu hlinitého 1,4 - 6,5 mg.

Pomocné látky:

thiomersal max. 0,1 mg,

Indikace

leptospiróze způsobené sérovary L. icterohaemorrhagiae, L. grippotyphosa a L. sejroe. a vzteklině. Solidní imunita nastupuje za 2 až 3 týdny po primovakcinaci a přetrvává nejméně 1 rok. 

Kontraindikace

Nepoužívat v případech akutního infekčního onemocnění, orgánového a horečnatého onemocnění, v případech, kdy byla zjištěna nepříznivá postvakcinační reakce či alergie při dřívějších vakcinacích a po stresu zvířat (přeprava, vysoké teploty prostředí). Nepoužívat u březích fen ve vysokém stupni březosti a těsně po porodu. Je zakázané imunizovat vzteklinou nemocná zvířata nebo zvířata, která byla ve styku se zvířaty nemocnými vzteklinou nebo byla-li jimi poraněna. Zvířata, která poranila člověka, smí být imunizována až po uplynutí pozorovací doby.

Dávkování a způsob podání

Imunizační dávka pro 1 zvíře je bez ohledu na druh, stáří, pohlaví a hmotnost 1 ml. Vakcína se aplikuje subkutánně (s.c.) nejlépe v krajině za lopatkou.

Primovakcinace

První vakcinace se provádí u psů od stáří 3 měsíců, druhá dávka vakcíny se aplikuje za 3 týdny po první vakcinaci. U mláďat se specifickými kolostrálními protilátkami se k minimalizaci nežádoucího vlivu kolostrální imunity doporučuje za 3 týdny po druhé dávce podat třetí dávku vakcíny.

Revakcinace

Pro udržení trvalé imunity se doporučuje pravidelná roční revakcinace.

Velikost balení: 3 x 1 dávka, 6 x 1 dávka, 30 x 1 dávka, 60 x 1 dávka

Každá dávka představuje kombinaci jedné lékovky s lyofilizovanou složkou DHPPiL a jedné lékovky s tekutou složkou R.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pouze pro zvířata. Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.