CANGLOB® P

CANGLOB® P

injekční suspenze, heterologní imunoglobuliny pro psy

Tekutá suspenze purifikovaných hyperimunních imunoglobulinů k zajištění pasivní imunizace psů proti parvoviróze psů, pro terapeutické a profylaktické použití.

1 ml obsahuje

Léčivé látky:

Immunoglobulinum anti parvovirosis canis min. 1024 HIU*.

*Hemaglutinačně-inhibiční titr, v ředění vzorku, kdy je 50% četnost úplné inhibice hemaglutinace vyvolané virem v dané pracovní dávce.

Pomocné látky:

thiomersal max. 0,1 mg,

ředící médium 1,0 ml.

Indikace

Pasivní imunizace psů proti parvoviróze psů.

Přípravek se používá k léčbě a profylaxi psů. Specifické protilátky umožňují zabránit vzniku onemocnění, nebo pokud již probíhá, zmírnit jeho průběh. V závislosti na způsobu aplikace se vytvoří pasivní imunita, jejíž trvání je závislé na množství aplikovaného přípravku a četnosti opakování aplikace. Při i.v. aplikaci dochází k okamžitému nástupu pasivní imunity s nejvyšším využitím aplikovaných imunoglobulinů. Po i.m. a s.c. aplikaci dochází k mírně opožděnému nástupu pasivní imunity, která je v porovnání s i.v. aplikací menší. Dávka 0,4 ml přípravku na 1 kg hmotnosti zvířete navodí pasivní imunitu na dobu přibližně 5 dnů. 

Kontraindikace

Nepoužívat při preventivním použití u senzibilizovaných zvířat anebo při nástupu alergických a anafylaktických reakcí při opakovaném použití.

Dávkování a způsob podání

Imunizační dávka pro 1 zvíře je bez ohledu na druh, stáří a pohlaví 0,4 ml na 1 kg hmotnosti zvířete. Přípravek se aplikuje intravenózně (i.v.), intramuskulárně (i.m.) nebo subkutánně (s.c.).

Léčebná dávka

0,4 ml přípravku na 1 kg hmotnosti zvířete a to denně až do zlepšení zdravotního stavu (používá se u nemocných zvířat).

Preventivní dávka

0,4 ml přípravku na 1 kg hmotnosti zvířete a to v pětidenních intervalech (používá se při bezprostředním ohrožení onemocněním).

Nejvyšší denní dávka

0,4 ml přípravku na 1 kg hmotnosti zvířete a to jak při léčebném tak i preventivním použití.

Způsob aplikace a délka léčby či preventivní ochrany je dána na posouzení veterinárního lékaře.

Velikost balení: 1 x 5 ml, 1 x 6 ml, 6 x 5 ml, 5 x 6ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Heterologní hyperimunní imunoglobuliny k navození pasivní imunity. Pro preventivní a terapeutické využití!

Heterologní hyperimunní imunoglobuliny se širokým uplatněním ve veterinární praxi. Používají se k navození pasivní imunity u zvířat, pro která není vhodná aktivní imunizace, nejčastěji u zvířat oslabených, před přesuny a vystavených různým dalším stresujícím faktorům. CANGLOB® je nedílnou součástí terapie při daných infekčních onemocněních!

Pouze pro zvířata. Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.