Přípravky pro psy

Vakcíny a imunoglobuliny pro psy - Tradice výroby od roku 1959

Výroba vakcín pro psy CANVAC® má v Terezíně bohatou tradici. Již v roce 1959 uvedla firma na trh lyofilizovanou vakcínu proti psince a hepatitidě CANVAC® DH. V roce 1993 byla vyvinuta ucelená řada moderních veterinárních vakcín pro psy, které si získávají stále více uživatelů na domácím i zahraničním trhu. 

Heterologní purifikované globuliny CANGLOB® nabízejí jak účinnou pomoc při terapii závažných infekčních onemocnění psů, tak možnost prevence u zvířat, u kterých není možné navození aktivní imunitní ochrany vakcinací.

injekční suspenze, heterologní imunoglobuliny pro psy

Tekutá suspenze purifikovaných hyperimunních imunoglobulinů k zajištění pasivní imunizace psů proti psince, infekční hepatitidě, infekční laryngotracheitidě psů, parvoviróze psů a parainfluenze psů, pro terapeutické a profylaktické použití.

injekční suspenze, heterologní imunoglobuliny pro psy

Tekutá suspenze purifikovaných hyperimunních imunoglobulinů k zajištění pasivní imunizaci psů proti psince, pro terapeutické a profylaktické použití. 

injekční suspenze, heterologní imunoglobuliny pro psy

Tekutá suspenze purifikovaných hyperimunních imunoglobulinů k zajištění pasivní imunizace psů proti parvoviróze psů, pro terapeutické a profylaktické použití.

lyofilizát pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem pro psy

Vakcína po rozpuštění obsahuje atenuované viry a inaktivované leptospiry a je určena k zajištění aktivní imunizace psů proti psince, infekční hepatitidě, infekční laryngotracheitidě psů, parvoviróze psů, parainfluenze psů a leptospiróze způsobené sérovary Leptospira icterohaemorrhagiae, Leptospira grippotyphosa a Leptospira sejroe.

lyofilizát pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem pro psy

Vakcína po rozpuštění obsahuje atenuované viry a je určena k zajištění aktivní imunizace psů proti psince, infekční hepatitidě, infekční laryngotracheitidě psů a parvoviróze psů.

lyofilizát pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem pro psy

Vakcína po rozpuštění obsahuje atenuované viry a inaktivované leptospiry a je určena k zajištění aktivní imunizace psů proti psince, infekční hepatitidě, infekční laryngotracheitidě psů, parvoviróze psů a leptospiróze způsobené sérovary Leptospira icterohaemorrhagiae, Leptospira grippotyphosa a Leptospira sejroe. 

lyofilizát pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem pro psy

Vakcína po rozpuštění obsahuje atenuované viry a je určena k zajištění aktivní imunizace psů proti psince, infekční hepatitidě, infekční laryngotracheitidě psů, parvoviróze psů a parainfluenze psů.

lyofilizát pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem pro psy

Vakcína po rozpuštění obsahuje atenuované viry, inaktivované leptospiry a inaktivovaný virus vztekliny. Vakcína je určena k zajištění aktivní imunizace psů proti psince, infekční hepatitidě, infekční laryngotracheitidě psů, parvoviróze psů, parainfluenze psů, leptospiróze způsobené sérovary Leptospira icterohaemorrhagiae, Leptospira grippotyphosa a Leptospira sejroe a vzteklině.

lyofilizát pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem pro psy

Vakcína po rozpuštění obsahuje atenuovaný virus psinky a inaktivovaný virus parvovirózy psů a je určena k zajištění aktivní imunizace psů, zejména štěňat, proti psince a parvoviróze psů.

injekční suspenze pro psy

Tekutá vakcína obsahující inaktivovaný virus parvovirózy psů k zajištění aktivní imunizace psů, zejména březích fen a štěňat, proti parvoviróze psů.

Stránky