Přípravky pro králíky

Vakcíny pro králíky

Naše vakcíny pro králíky postihují ekonomicky nejzávažnější onemocnění vyskytující se v chovech králíků, mezi která patří zejména mor králíků a myxomatóza. Pasterelóza u králíků způsobuje rovněž závažné ekonomické ztráty. Sérotypová a antigenní odlišnost původce tohoto onemocnění (Pasteurella multocida) akcentuje výhody autogenních vakcín vyrobených z bakteriálních původců onemocnění zachycených v daném chovu.

doporučené vakcinační schéma
 

injekční suspenze pro králíky

Tekutá vakcína obsahující inaktivovaný virus hemoragického onemocnění králíků k zajištění aktivní imunizace králíků proti hemoragickému onemocnění králíků (moru králíků). Inaktivovaná vakcína proti moru králíků pro subkutánní aplikaci

lyofilizát pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem pro králíky   

Vakcína po rozpuštění obsahuje atenuovaný virus myxomatózy k zajištění aktivní imunizace králíků proti myxomatóze.
Vakcína proti myxomatóze králíků. Aplikuje se průpichem ušního boltce v jeho horní polovině speciální přiloženou dvoj-jehlou tak, aby nebyly narušeny velké ušní cévy.

lyofilizát pro přípravu injekční emulze s rozpouštědlem pro králíky

Vakcína po rozpuštění obsahuje atenuovaný virus myxomatózy a inaktivovaný virus hemoragického onemocnění králíků. Vakcína je určena pro intradermální podání pomocí bezjehelného automatu k zajištění aktivní imunizace králíků proti myxomatóze a hemoragickému onemocnění králíků (moru králíků).