VPOIS

Veřejně přístupná odborná informační služba (VPOIS)

Zde najdete informace o léčivých přípravcích společnosti Dyntec s r. o. registrovaných v České republice.

Povinnost zřídit a provozovat tuto „Veřejně přístupnou odbornou informační službu – VPOIS“ je stanovena § 33 odst. 3 písm. g) bod 1. Zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů.

  Sídlo Odpovědná osoba za VPOIS
  Dyntec spol. s r. o.
Pražská 328
411 55 Terezín
Česká republika
MVDr. Jaroslav Uřičář
Tel.: +420 602 653 510
E-mail: uricar@dyntec.cz

Léčivé přípravky registrované a dodávané na trh v České republice

COLINFANT NEW BORN

Příbalová informace (PDF)