Autogenní vakcíny

Autogenní vakcíny jsou inaktivované vakcíny specifické pro určité stádo či farmu.

Vakcíny AUTODYN nabízejí individuální přístup a řešení nepříznivé zdravotní situace tam, kde nejsou k dispozici účinné registrované vakcíny.
Veterinární předpis pro výrobu autogenní vakcíny
Ve společnosti Dyntec má výroba autogenních vakcín dlouholetou tradici. Celý proces výroby probíhá v souladu s požadavky Správné výrobní praxe (GMP).

Účinnou složku (antigen) přípravku představují inaktivované imunogeny příslušných izolátů, které aktivují obranné mechanizmy (makrofágy, opsoniny, B a T lymfocyty) a tím dochází k vytvoření solidní imunity proti jednotlivým infekčním agens. Jednotlivé složky vakcíny jsou v organizmu postupně degradovány a zpracovány imunitním systémem. Tím dochází k vytvoření specifických protilátek proti jednotlivým složkám.

Na základě našich zkušeností jsou antigeny šetrně inaktivovány, vysoce purifikovány a koncentrovány. Pro dosažení vysoké imunogenity se používá kvalitních adjuvans vhodných pro dané druhy zvířat a antigenů .

Aktuálnost antigenů obsažených v autogenní vakcíně je dosažena pravidelnou aktualizací na základě laboratorních vyšetření minimálně jednou za 6 měsíců.

Poradenský a konzultační servis

Pro dosažení očekávaného efektu autogenních vakcín pro Vás společnost DYNTEC zabezpečí komplexní poradenský a konzultační servis v chovu:

  • Izolaci a identifikaci původců onemocnění
  • Stanovení citlivosti na antibiotika
  • Sérologické stanovení úrovně protilátek (PI3, BRSV, BVD, IBR)
  • Virologické vyšetření (Rotaviry, Coronaviry)
  • Dlouhodobou kontrolu účinnosti vakcinačních a medikačních programů při tlumení nákaz

Jak postupovat, rozhodnete-li se pro autogenní vakcínu

  1. Kontaktujte naše odborné zástupce, kteří zajistí, popřípadě zabezpečí ve spolupráci s autorizovanou laboratoří izolaci a vyšetření bakteriálních kmenů potřebných pro výrobu autogenní vakcíny.
  2. Třikrát vyplňte formulář předpisu a dvojmo jej odešlete na naši adresu: Dyntec s.r.o. , Pražská 328, 411 55 Terezín. Nezapomeňte uvést telefon pro případné upřesnění nejasností. Třetí pare uschovejte.
  3. Vše ostatní již zařídíme my. V případě jakýchkoliv nejasností se s námi spojte. (link na kontakty)

Vakcína je vhodná zejména pro chovy, ve kterých je zapotřebí minimalizovat zátěž organismu při imunizaci. Vyměňte léčbu za vakcinaci! Vakcíny jsou životně důležité pro welfare zvířat, prevenci onemocnění a ochranu zdraví spotřebitele.    

Autogenní inaktivovaná purifikovaná vakcína

Autogenní inaktivovaná vakcína s olejovým adjuvans, připravená ze specifického izolovaného etiologického agens získaných ze zvířete nebo zvířat z jednoho konkrétního chovu a je použita pro ošetření takového zvířete nebo zvířat tohoto chovu ve stejné lokalitě. Určeno zejména pro prasata a králíky.

Autogenní inaktivovaná vakcína s gelem hydroxidu hlinitého

připravená ze specifického izolovaného etiologického agens získaných ze zvířete nebo zvířat z jednoho konkrétního chovu a je použita pro ošetření takového zvířete nebo zvířat tohoto chovu ve stejné lokalitě. Určeno zejména pro skot, ovce a kozy.

Autogenní inaktivovaná purifikovaná vakcína

s olejovým adjuvans proti bakteriálním infekcím. Zejména vhodná pro vakcinaci prasat a králíků. Aplikuje se intradermálně bezjehelným automatem. Autogenní inaktivovaná vakcína s olejovým adjuvans, připravená ze specifického izolovaného etiologického agens získaných ze zvířete nebo zvířat z jednoho konkrétního chovu a je použita pro ošetření takového zvířete nebo zvířat tohoto chovu ve stejné lokalitě, určená pro intradermální aplikaci bezjehelním automatem.