Katalog výrobků

Vakcíny a imunoglobuliny pro psy - Tradice výroby od roku 1959

Výroba vakcín pro psy CANVAC® má v Terezíně bohatou tradici. Již v roce 1959 uvedla firma na trh lyofilizovanou vakcínu proti psince a hepatitidě CANVAC® DH. V roce 1993 byla vyvinuta ucelená řada moderních veterinárních vakcín pro psy, které si získávají stále více uživatelů na domácím i zahraničním trhu.

Heterologní purifikované globuliny CANGLOB® nabízejí jak účinnou pomoc při terapii závažných infekčních onemocnění psů, tak možnost prevence u zvířat, u kterých není možné navození aktivní imunitní ochrany vakcinací.

Vakcíny pro prasata řady SUIVAC patří mezí kvalitní a prověřené imunopreparáty. 

Výroba vakcín pro prasata byla ve společnosti Dyntec zahájena v roce 1996, kdy byly veterinárním lékařům nabídnuty autogenní vakcíny proti respiratorním onemocněním prasat. Již v roce 2001 byly pro český trh registrovány první z řady vakcín SUIVAC.

Nedílnou součástí servisu pro naše klienty jsou služby diagnostické laboratoře, která na požádání zabezpečí komplexní vyšetření v chovech.

Vakcíny pro králíky

Naše vakcíny pro králíky postihují ekonomicky nejzávažnější onemocnění vyskytující se v chovech králíků, mezi která patří zejména mor králíků a myxomatóza. Pasterelóza u králíků způsobuje rovněž závažné ekonomické ztráty. Sérotypová a antigenní odlišnost původce tohoto onemocnění (Pasteurella multocida) akcentuje výhody autogenních vakcín vyrobených z bakteriálních původců onemocnění zachycených v daném chovu.

Autogenní vakcíny jsou inaktivované vakcíny specifické pro určité stádo či farmu.

Vakcíny AUTODYN nabízejí individuální přístup a řešení nepříznivé zdravotní situace tam, kde nejsou k dispozici účinné registrované vakcíny. Ve společnosti Dyntec má výroba autogenních vakcín dlouholetou tradici. Celý proces výroby probíhá v souladu s požadavky Správné výrobní praxe (GMP).

Určena pro novorozence a kojence do 1 roku věku a pro nedonošené děti

Účinnou složku (antigen) přípravku představují inaktivované imunogeny příslušných izolátů, které aktivují obranné mechanizmy (makrofágy, opsoniny, B a T lymfocyty) a tím dochází k vytvoření solidní imunity proti jednotlivým infekčním agens. Jednotlivé složky imunopreparátu jsou v organizmu postupně degradovány a zpracovány imunitním systémem. Tím dochází k vytvoření specifických protilátek proti jednotlivým složkám.