Akreditace

Osvědčení o akreditaci zkušební laboratoře společnosti Dyntec spol. s r.o. na úseku sérologických a diagnostických metod.