Akreditovaná laboratoř

Společnost Dyntec s r. o. od července roku 2013 akreditovanou zkušební laboratoř na úseku sérologických a diagnostických metod.

Akreditace byla udělena na základě posouzení splnění akreditačních požadavků dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005. Zkušební laboratoři bylo uděleno č. 1643, viz. osvědčení o akreditaci č. 467/2013. Rozsah činnosti akreditované zkušební laboratoře se bude v následujících letech rozšiřovat o další sérologické a diagnostické metody jako reakce na potřeby zákazníků.

Laboratoř poskytuje kvalitní veterinární servis pro diagnostiku specifických infekčních nemocí s cílem pohotově a přesně stanovit příčiny zdravotních problémů hospodářských zvířat, zejména prasat, skotu a králíků. Výsledky laboratorní diagnostiky slouží veterinárním lékařům a chovatelům k zjišťování rozsahu a způsobu šíření infekčních onemocnění a pro rozhodování o způsobu léčby a vhodné prevenci.

Mezi tyto diagnostické služby patří:

1)     sérologická diagnostika infekcí způsobených viry PRRS a PCV2 semi-kvantitativním stanovením profilů specifických protilátek u jednotlivých kategorií prasat;

2)     molekulárně-virologické testy pro identifikaci a stanovení koncentrace genomu virů PRRS v klinických vzorcích z prasat odebraných intravitálně, nebo postmortálně: krevní sérum, seškrab sliznice mandlí, semeno, sliny, orgány a tkáně uhynulých prasat a mrtvě narozených nebo abortovaných plodů;

3)     genetická typizace izolátů viru PRRS a jejich fylogenetická charakteristika vzhledem k referenčním a vakcinačním kmenům PRRSV;

4)     diagnostika infekcí prasat cirkovirem typu 2 (PCV2) a určení relevance k syndromu chřadnutí selat po odstavu (PMWS) na základě molekulárně-virolo gické kvantifikace PCV2 v lymfoidních orgánech, krevním séru prasat a v semeni kanců;

5)     genetická typizace izolátů viru PCV2 vzhledem k referenčním kmenům reprezentující genotyp I a genotyp I;

6)     konzultace o významu diagnostických výsledků pro navržení postupů k tlumení PRRS a PCVD v chovech prasat;

7)     doplňkové stanovení souběžných infekcí prasat viry PCV2, TTV1 a TTV2.