Projekty a granty

Vývoj nových léčiv pro onemocnění ryb, včel a mléčné žlázy skotu na bázi bakteriofágů je spolufinancován Evropskou unií

IDENTIFIKAČÍ KÓD: Z.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004353
DOBA ŘEŠENÍ PROJEKTU: 2015 – 2019

Projekt 4.2 PT03/1286 „Rozšíření stávajícího specializovaného centra pro vývoj vakcín o sekci přípravy a skladování antigenů na rollerech a infekční zvířetník“ je řešen s finanční podporou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s agenturou CzechInvest.

Projekt TA03010700 „Vývoj diagnostických komponent a adaptabilní technologie přípravy rekombinantních vakcín založených na umělých virových nanostrukturách“ je řešen s finanční podporou TA ČR. TAČR Program Alfa

Projekt TH01010837 “ Rozpracování unikátních vakcín proti závažným chorobám zvířat “ je řešen s finanční podporou TA ČR. TAČR Program Epsilon