Projekty a granty

Vývoj unikátních vakcín proti závažným onemocněním zvířat

IDENTIFIKAČÍ KÓD: TH01010837
DOBA ŘEŠENÍ PROJEKTU: 2015-2016

Vývoj diagnostických komponent a adaptabilní technologie přípravy rekombinantních vakcín založených na umělých virových nanostrukturách

IDENTIFIKAČÍ KÓD: TA03010700
DOBA ŘEŠENÍ PROJEKTU: 2013-2016

Založení technologické platformy vývoje specifických protilátek proti koronavirovým infekcím

IDENTIFIKAČÍ KÓD: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024717
DOBA ŘEŠENÍ PROJEKTU: 2021 – 2023

Rozšíření Stávajícího Centra pro Vývoj Vakcín (SCVV) o sekci přípravy rekombinantních proteinů, endolyzinů a fágů

 

IDENTIFIKAČÍ KÓD: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_338/0024278
DOBA ŘEŠENÍ PROJEKTU: 2020-2022

 

Léčebný efekt bakteriofágů a jejich endolyzinů na oportunní bakteriální infekce vytvářející biofilm

IDENTIFIKAČÍ KÓD: FW01010350
DOBA ŘEŠENÍ PROJEKTU: 2020-2024

 

Hlavním cílem programu „Trend“ je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, především rozšířením jejich trhů v zahraničí, pronikáním na trhy nové či posunem výše v globálních hodnotových řetězcích. Hlavního cíle bude dosaženo prostřednictvím podpory projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje a zavedením jejich výsledků do praxe, zejména do průmyslové výroby a do nabídky produktů na trhu. Podporovány jsou především projekty rozvíjející nové technologie a materiály, zvyšující míru automatizace a robotizace a využití digitálních technologií.

Studium účinnostních funkcí experimentálních vakcín proti COVID2 na zvířecích modelech

IDENTIFIKAČÍ KÓD: FW03010472
DOBA ŘEŠENÍ PROJEKTU: 2020-2024

Vývoj nových léčiv pro onemocnění ryb, včel a mléčné žlázy skotu na bázi bakteriofágů (FAG)

IDENTIFIKAČÍ KÓD: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004353
DOBA ŘEŠENÍ PROJEKTU: 2015 – 2019

Vývoj nových léčiv proti původci moru včelího plodu (AFB) na bázi fágových endolyzinů

IDENTIFIKAČÍ KÓD: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_176/0015668
DOBA ŘEŠENÍ PROJEKTU: 2019 – 2022

Cílem programu „Aplikace“ je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výsledky těchto činností povedou k zavádění inovací vyšších řádů a k tvorbě produktů konkurenceschopných na světových trzích. Aktivity programu mají přímou vazbu na strategické cíle Národní RIS3 strategie „Zvýšit inovační poptávku ve firmách (i ve veřejném sektoru)“ a „Zvýšit relevanci výzkumu“.

Stránky